Ledningen

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för den dagliga förvaltningen och driften av bolagets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktionerna.

 • Staffan Ternström

  Född 1965. VD och koncernchef. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2018.

 • Clare Brophy

  Född 1981. Executive Commercial Director UK, Europe & Asia Pacific. Anställd sedan 2009 och ingår i koncernledningen sedan 2018.

 • Mattias Hakeröd

  Född 1974. Executive Vice President Human Resources & Enabling Functions. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2019.

 • Pernilla Lindén

  Född 1969. CFO. Anställd 2018 och ingår i koncernledningen sedan 2019.

 • Francois Roblin

  Born 1965. Executive Vice President, Group Purchasing and Product Development. Employed and member of the Management Team since 2014.

 • Peter Slack

  Född 1974. Executive Vice President, Operations. Anställd 2013 och ingår i koncernledningen sedan 2017.

 • Erik Østby

  Född 1964. Executive Vice President, Patient Handling Europe & ROW and Global Commercial Excellence. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2019.

Utbildning
Civilekonom med fokus på marknadsföring från Göteborgs Universitet.
Aktuella uppdrag
Ordförande Ondosis, Styrelsemedlem Ferrosan Medical Devices.
Tidigare uppdrag
Executive Vice President Global Commercial Operations and portfolio på Mölnlycke Health Care, RVP Emerging Markets på Johnson & Johnson, President DACH and Nordics, Medical Devices and Cordis EMEA på Johnson & Johnson, President Cordis Europe på Johnson & Johnson, Managing Director Medical Devices in Nordics and Baltic countries på Johnson & Johnson.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
583 657 köpoptioner, 15 000 aktier och 272 657 teckningsoptioner.
Utbildning
Media och Företagsekonomi på St Josephs College.
Aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Medgrundare av Companion Stairlifts, Managing Director Companion Stairlifts, Managing Director Handicare Commercial UK.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
Inget.
Utbildning
Personal och Arbetslivsprogrammet på Mittuniversitetet samt Internationella Arbetslivsstudier på Göteborgs Universitet/Keele.
Aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Senior Vice President Fingerprint Cards 2017-2018, Global Vice President HR/HR Director Mölnlycke 2009-2017, Global/Regional Business Partner AstraZeneca 2000-2009.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
99 714 teckningsoptioner
Utbildning
Civilekonom, Göteborgs Universitet.
Aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Vice President Finance Commercial, Acting CFO, Finance Director Surgical and Finance Director Surgical operations, Mölnlycke Health Care, Business Director Transportation Nordic, Business Controller and Production controller, Tudor AB.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
99 714 teckningsoptioner
Utbildning
Född 1965. Executive Vice President, Group Purchasing and Product Development. Anställd 2014 och ingår i koncernledningen sedan 2014.
Aktuella uppdrag
Inget
Tidigare uppdrag
VD, SXP Sourcing eXPerts SARL, Group Vice President Supply Chain Management, ABB.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
30 912 teckningsoptioner
Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi från University of Liverpool.
Aktuella uppdrag
Vice styrelseordförande i Wem Rural Parish Council, Group Treasurer på 1st Wem Scouts samt styrelseledamot och ordförande i Finance Committee of Newhampton Federation of CofE Schools.
Tidigare uppdrag
Operations Director på Prinovis U.K. Ltd samt ordförande, vice ordförande och ledamot av den regionala rådgivningspanelen NW i Engineering Employers’ Federation, Storbritannien.
Innehav i Handicare Group AB
99 714 teckningsoptioner
Utbildning
Business & Administration, Østfold Universitet. Harvard Business School, Executive Program: General Management.
Aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Mölnlycke Healthcare: Global Director Commercial Excellence, Johnson & Johnson:
Director of Marketing, Advanced Sterilization Product (ASP), Europe Middle East & Africa, Program Director Office of Change, Regional Director, Ethicon Endo-Surgery (EES), Eastern Europe, Scandinavia, Israel & Ireland, Business Unit Director, Ethicon Endo-Surgery (EES) & Gynecare, Scandinavia & Baltics
Innehav i Handicare Group AB (publ)
99 714 teckningsoptioner.