Ledningen

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för den dagliga förvaltningen och driften av bolagets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktionerna.

 • Henrik Teiwik

  Född 1980. VD och koncernchef. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2021.

 • Clare Brophy

  Född 1981. Executive Commercial Director UK, Europe & Asia Pacific. Anställd sedan 2009 och ingår i koncernledningen sedan 2018.

 • Pernilla Lindén

  Född 1969. CFO. Anställd 2018 och ingår i koncernledningen sedan 2019.

 • Peter Slack

  Född 1974. Executive Vice President, Operations, Group Purchasing and Product Development. Anställd 2013 och ingår i koncernledningen sedan 2017.

 • Randi Binstock

  Född 1966. President, Patient Handling Nordamerika. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2020.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktuella uppdrag
Inga.
Tidigare uppdrag/befattningar
Head of Business Areas Rental and Construction Equipment på Alimak Group, junior partner på McKinsey & Company.
Utbildning
Media och Företagsekonomi på St Josephs College.
Aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Medgrundare av Companion Stairlifts, Managing Director Companion Stairlifts, Managing Director Handicare Commercial UK.
Utbildning
Civilekonom, Göteborgs Universitet.
Aktuella uppdrag
Styrelsemedlem i TexRay.
Tidigare uppdrag
Vice President Finance Commercial, Acting CFO, Finance Director Surgical and Finance Director Surgical operations, Mölnlycke Health Care, Business Director Transportation Nordic, Business Controller and Production controller, Tudor AB.
Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi från University of Liverpool.
Aktuella uppdrag
Vice styrelseordförande i Wem Rural Parish Council, Group Treasurer på 1st Wem Scouts samt styrelseledamot och ordförande i Finance Committee of Newhampton Federation of CofE Schools.
Tidigare uppdrag
Operations Director på Prinovis U.K. Ltd samt ordförande, vice ordförande och ledamot av den regionala rådgivningspanelen NW i Engineering Employers’ Federation, Storbritannien.
Utbildning
MBA från DePaul University. Auktoriserad revisor.
Andra aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Vice President, Global Strategic Marketing & Communication Sunrise Medical. COO, Sunrise Medical Canada. Vice President, Business Development Sunrise Medical.