Ledningen

VD är underordnad styrelsen och ansvarar för den dagliga förvaltningen och driften av bolagets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktionerna.

 • Johan Ek

  Född 1968. VD och koncernchef. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2020.

 • Clare Brophy

  Född 1981. Executive Commercial Director UK, Europe & Asia Pacific. Anställd sedan 2009 och ingår i koncernledningen sedan 2018.

 • Pernilla Lindén

  Född 1969. CFO. Anställd 2018 och ingår i koncernledningen sedan 2019.

 • Francois Roblin

  Born 1965. Executive Vice President, Group Purchasing and Product Development. Employed and member of the Management Team since 2014.

 • Peter Slack

  Född 1974. Executive Vice President, Operations. Anställd 2013 och ingår i koncernledningen sedan 2017.

 • Randi Binstock

  Född 1966. President, Patient Handling Nordamerika. Anställd och ingår i koncernledningen sedan 2020.

Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi från Hanken Svenska handelshögskolan.
Aktuella uppdrag
Styrelseordförande i GHD GmbH och Sunrise Medical. Styrelsledamot i Munters
Group AB. Senior Advisor och Operating Chairman till Nordic Capital Funds.
Tidigare uppdrag
Styrelseordförande i Handicare, Saferoad och Corob Engineering samt styrelseledamot i Acino och Ramirent.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
293 626 aktier.
Utbildning
Media och Företagsekonomi på St Josephs College.
Aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Medgrundare av Companion Stairlifts, Managing Director Companion Stairlifts, Managing Director Handicare Commercial UK.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
Inget.
Utbildning
Civilekonom, Göteborgs Universitet.
Aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Vice President Finance Commercial, Acting CFO, Finance Director Surgical and Finance Director Surgical operations, Mölnlycke Health Care, Business Director Transportation Nordic, Business Controller and Production controller, Tudor AB.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
99 714 teckningsoptioner
Utbildning
Född 1965. Executive Vice President, Group Purchasing and Product Development. Anställd 2014 och ingår i koncernledningen sedan 2014.
Aktuella uppdrag
Inget
Tidigare uppdrag
VD, SXP Sourcing eXPerts SARL, Group Vice President Supply Chain Management, ABB.
Innehav i Handicare Group AB (publ)
30 912 teckningsoptioner
Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi från University of Liverpool.
Aktuella uppdrag
Vice styrelseordförande i Wem Rural Parish Council, Group Treasurer på 1st Wem Scouts samt styrelseledamot och ordförande i Finance Committee of Newhampton Federation of CofE Schools.
Tidigare uppdrag
Operations Director på Prinovis U.K. Ltd samt ordförande, vice ordförande och ledamot av den regionala rådgivningspanelen NW i Engineering Employers’ Federation, Storbritannien.
Innehav i Handicare Group AB
99 714 teckningsoptioner
Utbildning
MBA från DePaul University. Auktoriserad revisor.
Andra aktuella uppdrag
Inget.
Tidigare uppdrag
Vice President, Global Strategic Marketing & Communication Sunrise Medical. COO, Sunrise Medical Canada. Vice President, Business Development Sunrise Medical.
Innehav i Handicare Group AB
Inget.