Revisor

Ernst & Young AB är Handicares revisorer. Vid årsstämman 2019 omvaldes Ernst & Young AB till revisor intill slutet av årsstämman 2020, med Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig revisor. Stefan Andersson Berglund (född 1964) är auktoriserad revisor och medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (”FAR”).