Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning. Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till instruktioner för valberedningen.

Valberedningen består sedan den 31 augusti 2020 av:

Robert Furuhjelm (Ordförande), Cidron Liberty Systems S.A.R.L.
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Katja Bergqvist, Nordea Fonder
Simon Mountain, Ruffer LLP
Lars Marcher, Styrelseordförande, Handicare Group AB

Här återfinns Valberedningens instruktioner