Etik i leverantörskedjan

Vårt långsiktiga mål är att bygga hållbara relationer med leverantörer som uppfyller kraven i uppförandekoden.

Globalt nätverk av leverantörer

Handicare har ett globalt nätverk av leverantörer som vi delar in i fem kategorier:
-produktrelaterade leverantörer,
-leverantörer av kompletta produkter (till exempel golvlyftar),
-icke produktrelaterade leverantörer (till exempel städservice),
-koncerninterna leverantörer och
-icke-klassificerade (till exempel enstaka köp som inte överstiger 50 000 Euro).

Köp från de två första kategorierna sker inom ramen för Handicares inköpspolicy, som även inkluderar vår uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden för leverantörer grundar sig på etiska, sociala och miljömässiga frågor och beskriver våra förväntningar inom antikorruption och etik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, samt miljö.

Nära och långsiktiga relationer

Handicare har nära och långsiktiga relationer med de flesta av våra leverantörer och vi bedömer att risken för brott mot mänskliga rättigheter hos leverantörerna är låg, men för att säkerställa att de förstår vår uppförandekod och förstår vikten av våra förväntningar är målet att alla produktleverantörer ska förbinda sig att följa uppförandekoden.

Uppförandekod och självutvärdering

Vårt mål är att alla produktrelaterade leverantörer ska förbinda sig att följa vår uppförandekod för leverantörer. Under 2019 fokuserade vi på de produktrelaterade leverantörerna som genomfört en självutvärdering enligt vår modell. Målet var att minst 50 procent av produktleverantörerna skulle genomföra självutvärderingar, utfallet blev 60 procent. I det fall vi upptäcker avvikelser i självutvärderingen upprättar vi handlingsplaner tillsammans med leverantören för att de ska nå upp till den nivå vi förväntar oss av våra leverantörer.

Under 2020 fokuserar vi på att fler av våra leverantörer ska signera Handicares uppförandekod. Uppförandekoden kommer att uppdateras med krav på våra leverantörer som måste säkerhetsställa due diligence på sina egna leverantörer.

Transparens

Transparens kring hur vi arbetar med leverantörer är viktigt och alla mallar och dokument finns publicerade på vår webb.