Miljö

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt, i form av förbättrad effektivitet i våra produktionsanläggningar, investeringar i hållbara produkter, tjänster och tekniker. Ett övergripande miljömål är att certifiera alla våra produktionsenheter enligt ISO 14001. I dagsläget är produktionsenheterna i Kingswinford och Heerhugowaard certifierade och målet är att certifiera Xiamen. Läs mer om våra certifikat här.

Inom Handicare har vi störst miljöpåverkan där vi har egen produktion varför vi valt att fokusera på frågor såsom minskade utsläpp, energiförbrukning och avfallshantering i dessa produktionsanläggningar. Produktion och inköp av våra produkter innebär också påverkan på miljön varför två av våra hållbarhetsfrågor fokuserar på återanvändning, återvinning och hållbara material.