Hållbara material och kemikalier

Hållbara material

Ett av våra övergripande mål är att utveckla långsiktigt hållbara produkter. Under 2018 har vi i samarbete med University of Guelph i Kanada utvärderat vilka av de plaster vi använder som kan ersättas med material av förnyelsebara råvaror. Under 2019 kommer vi att producera en kåpa i biomaterial till en C-serie taklyftsmotor. Kåpan ska testas enligt gällande regelverk och kommer att tas i produktion om den uppfyller de krav och tester som marknaden ställer. Vi kommer under 2019 att utvärdera om det finns fler material, inklusive förpackningar, vi kan byta ut mot bioplast.

Ny manual för forskning och utveckling

Vi implementerar en ny manual för forskning och utveckling där både hållbara material och en lista på material som inte ska användas ingår. Målet är att 80 procent av materialen som används i våra produkter ska vara hållbara år 2030.

Utvärdera den totala miljöpåverkan

Under 2019 kommer vi att genomföra en produktlivscykelanalys på våra mobila lyftar för att bedöma den totala miljöpåverkan de har.