Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett miljövänligt sätt. Några exempel är förbättrad effektivitet i våra produktionsenheter, investeringar i hållbara produkter, tjänster och teknik.

Handicare har under fokusområdet Our Planet valt att fokusera på hållbarhetsfrågorna att Reducera C02-utlsläpp samt en Ansvarsfull värdekedja.