Klimatpåverkan — Reducera CO2-utsläpp

Vi har alla ett ansvar för att motverka skadliga klimatförändringar. Handicare jobbar fokuserat med aktiviteter som begränsar vår påverkan på temperaturhöjningar och utsläpp.

Det är viktigt för oss att förstå hur vi på ett effektivt sätt kan kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. Vi initierade därför 2020 koncernens första gemensamma CO2-beräkning enligt Green House Gas Protocol (GHG) scope 1 och 2. Analysen av scope 3 kommer att påbörjas under 2021, främst via livscykelanalyser (LCA) av våra produkter.

Greenhouse Gas Protocol är en internationell beräknings- och redovisningsstandard. Det är det mest använda verktyget för att kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kategoriseras i tre delar:

  • Scope 1: Direkta utsläpp från företaget.
  • Scope 2: Utsläpp från inköpt el och värme.
  • Scope 3: Utsläpp i företagets hela värdekedja.

För klimatpåverkan innebär beräkning ur ett livscykelperspektiv att alla utsläpp av växthusgaser som uppkommit i livscykeln identifieras och summeras för den produkt eller tjänst som i slutändan används. Med beräkningar ur ett livscykelperspektiv kan Handicare identifiera vilka steg i livscykeln som har störst påverkan och de åtgärder som har störst potential att minska utsläppen.