Vår hållbarhetsstrategi – En integrerad del av verksamheten

Handicare erbjuder produkter och lösningar som ökar oberoendet för äldre och funktionsnedsatta och ger dem möjlighet att leva ett aktivt liv. Våra produkter höjer livskvalitén för människor och ger dem möjlighet att bo kvar längre hemma. Våra lösningar minskar risk för arbetsrelaterade skador hos vårdgivare och våra fordonsanpassningar ger funktionsnedsatta möjlighet att leva ett aktivare liv. Vi strävar efter att göra vardagen enklare för de människor som vi samverkar med i hela vår värdekedja och tar ansvar för miljö, sociala och ekonomiska frågor där vi är verksamma.