Vårdgivares arbetsmiljö

Belastningsskador

Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar för både kvinnor och män.
Inom hälso- och sjukvården uppgav 30 procent under åren 2008-2013 att belastning var orsak till deras
anmälda arbetssjukdom. Det är i situationer när patienten ska förflyttas som belastningen blir tyngst för vårdpersonalen.

Handicares förflyttnings- och lyftsystem

Grunden i Handicares förflyttnings- och lyftsystem är en kombination av utbildning av vårdgivare, smarta förflyttningslösningar och aktivering av patienten. Ju mer styrka och ju högre funktionsnivå patienten har, desto mer kan han bidra till sin egen förflyttning. Och ju mer aktiv patienten är, desto enklare blir förflyttningen för vårdgivaren.

Utbildningar

Vi arbetar aktivt med med praktiska utbildningar i förflyttningsteknik. Målet är både att ge kunskap om hur produkten används på rätt sätt för att undvika belastningsskador men även visa hur patienten, beroende på förmåga kan aktiveras i förflyttning och på så sätt stärka upplevelsen av självständighet.De personer vi utbildar i varje land, utbildar i sin tur kollegor på sina arbetsplatser. På detta sätt bidrar vi till att minska belastningsskadorna i vården, både genom våra produkter och genom utbildning i förflyttningsteknik.