Våra viktiga hållbarhetsfrågor

Hållbarhet är en integrerad del av Handicares sätt att arbeta. Vi har fastställt ett antal områden av betydelse för att kunna driva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Våra produkter höjer livskvalitén för människor och ger dem möjlighet att bo kvar längre hemma. Våra lösningar minskar risk för arbetsrelaterade skador hos vårdgivare och våra fordonsanpassningar ger funktionsnedsatta möjlighet att leva ett aktivare liv. Vi strävar efter att göra vardagen enklare för de människor som vi samverkar med i hela vår värdekedja och tar ansvar för miljö, sociala och ekonomiska frågor där vi är verksamma.

Handicare är lyhörda för omvärldens förväntningar och intressenternas behov och till grund för vårt hållbarhetsarbete ligger en  intressentundersökning som gjordes 2017.

I undersökningen deltog våra viktigaste intressenter vilka är de grupper som i störst utsträckning berörs av och/eller påverkar vår verksamhet: kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och samhälle.

De väsentliga frågorna reflekterar de frågor som prioriterats högt av intressenterna, men också vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för Handicare sammantaget med tanke på affärsstrategi och konkurrenskraft.

Med utgångspunkt i intressentanalysen formulerade ledningen och styrelsen koncernens hållbarhetsmål strukturerade i ett ramverk med fokusområden. Dessa är kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål och bedöms vara väsentliga för en långsiktig framgång inom hållbar utveckling och tillväxt.

Handicare inledde under hösten 2020 ett arbete med att följa upp den omfattande väsentlighetsanalys som genomfördes 2017. Syftet har varit att säkerställa att verksamhetens hållbarhetsarbete fortfarande har ett korrekt fokus. Resultatet visade att ingen större förändringar har skett sedan 2017. Det finns dock en intressant skillnad — energiförbrukningen i Handicares värdekedja har kommit upp som en av de fem viktigaste frågorna både för interna och externa intressenter. Denna fråga kommer att ingå och hanteras inom fokusområdet Planet.