Våra viktiga hållbarhetsfrågor

Hållbarhet är en integrerad del av Handicares sätt att arbeta. Våra produkter och lösningar minskar belastningsskadorna hos vårdgivare och våra trapphissar gör det möjligt för människor att bo kvar hemma längre. Våra fordonsanpassningar ökar livskvaliteten för funktionsnedsatta och gör det möjligt att leva ett aktivt liv. Vi strävar efter att göra vardagen enklare för de människor som vi samverkar med i hela vår värdekedja och tar ansvar för miljö, sociala och ekonomiska frågor där vi är verksamma.

Intressentdialog

2017 genomförde vi en intressentdialog. Via en webbenkät samt personliga intervjuer med kunder, återförsäljare, ägare, styrelse och medarbetare identifierades vilka frågor som dessa intressenter anser vara viktigast i deras förhållande till Handicare. Handicares ledningsgrupp har utifrån intressentdialogen identifierat bolagets väsentligaste hållbarhetsfrågor. Under 2019 kommer vi att genomföra en ny intressentdialog med vårdgivare i Europa samt våra egna anställda där de får rangordna våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor och även ge synpunkter på andra viktiga hållbarhetsfrågor.