Börsnotering

Handicare Group AB (publ) (”Handicare” eller ”Bolaget”) bekräftar sin avsikt att gå vidare med en börsnotering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre och ge dem möjlighet att leva ett aktivt liv – på deras villkor, samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga.

Prospekt

Pressmeddelanden relaterade till börsnotering