Affärsområden

Handicares huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Vi säljer våra produkter globalt och har försäljning i över 40 länder. Av koncernens totala intäkter 2020 svarade Europa för 71 procent, Nordamerika för 28 procent och övriga världen för 1 procent. Handicare bedriver verksamhet inom tre affärsområden:  Accessibility, Patient Handling och Vehicle Accessibility. Vi har en ”topp tre”-position på våra huvudmarknader.

Accessibility

Inom Accessibility erbjuder Handicare svängda och raka trapphissar, i första hand för hemmiljöer. Handicares tjänsteerbjudande inom Accessibility innefattar underhåll, installation och reservdelar. Besök den internationella sidan för trapphissar.

Patient Handling

Inom Patient Handling i Nordamerika erbjuder Handicare ett brett produkterbjudande för patientförflyttningar och lyft, främst för sjukhusmiljöer, äldreboenden och institutioner. Vi säljer även utrustning för badrumssäkerhet. Besök den nordamerikanska Patient handling-sidan. 

Vehicle Accessibility

Produkterna och lösningarna för fordonsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar ett ökat oberoende utanför vård- och hemmiljön. Den större delen av verksamheten avser fordonskonvertering men vi säljer även fordonsprodukter för personer med särskilda behov. Besök den internationella sidan för fordonsanpassning.