Accessibility

Trapphissar

Handicare erbjuder våra kunder en mängd alternativ inom raka och svängda trapphissar. Vårt fokus är främst svängda trapphissar vilka specialanpassas för att följa formen av trappan. Dessa kräver omsorgsfull mätning, design och tillverkning och är därför dyrare och har högre marginaler och återfinns inom prisintervallet medel till högt. Vi erbjuder även installation och eftermarknadsservice, ofta som ett paket vid köp av trapphissen.

Vi arbetar kontinuerligt med att dels förbättra vår mjukvarulösning för att därmed förkorta ledtiderna ytterligare, dels förbättra våra produkter och lösningar samt optimera produktionen. Besök den internationella sidan för trapphissar.