Lyft- och förflyttningsprodukter

Handicares produkter och lösningar inom lyftar omfattar mobila golvbaserade lyftar och taklyftar som används för att förflytta patienter. Med förflyttningsprodukter avses produkter som används för att förenkla patientrörlighet, såsom lyft och förflyttningar. Exempel är selar, glidlakan och uppresningshjälpmedel.

Bredden i vårt produktutbud gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyller de specifika kraven i olika kliniska miljöer, som akutmottagningar eller barnavdelningar. Vårt breda produktsortiment av såväl manuella förflyttningshjälpmedel, som selar och innovativa hjälpmedel för lyft och överflyttning bidrar till att generera återkommande försäljning. En hög och växande andel förbrukningsvaror och produkter för viktiga behov bidrar också till att skapa återkommande försäljning. Besök vår nordamerikanska Patient Handling-sida för mer information om vår produkter.