Vehicle Accessibility

Fordonsanpassning

Produkterna och lösningarna för fordonsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar ett ökat oberoende utanför vård- och hemmiljön. Den större delen av verksamheten avser fordonskonvertering men vi säljer även fordonsprodukter för personer med särskilda behov. Inom fordonskonvertering erbjuds anpassning av personbilar, minibussar och bussar i mellanklass för företag och det offentliga, såsom NAV. Vi konverterar även ambulanser, brandbilar och polisbilar.

Handicares erbjudande inom fordonsanpassning innefattar produkter som sätesbaser, rullstolslyftar, rullstolsbälten, dörröppnare och rullstolsdragare. Dessa säljs till kunder inom fordonskonvertering och till biltillverkare för fordonsanpassning för särskilda behov. Besök den internationella sidan för fordonsanpassningar.