Arbeta på Handicare

Handicare utvecklas kontinuerligt

På Handicare arbetar runt 940 entusiastiska människor med att förbättra livskvaliteten hos rörelsehindrade, äldre och vårdgivare. Vi strävar ständigt efter att göra vardagen enklare för dem genom att erbjuda trapphissar, förflyttningslösningar, badrumslösningar och fordonsanpassning. Innovation, kvalitet och tillväxt är våra mål. Därför letar vi alltid efter motiverade medarbetare som kan stärka våra team.

Vi vill vara bäst i vår bransch

Att arbeta på Handicare innebär ett arbete i en dynamisk miljö med gott om möjligheter till personlig och professionell utveckling. Vi tror på din förmåga att göra ett bra jobb, du får stöd från ledande befattningshavare och känner dig som en del av ett team där alla är lika drivna för att nå målen. Vi värdesätter individuell prestation men arbetar också hårt för att hålla våra fantastiska team engagerade och vi tror att det är anledningen till att när du väl börjar hos oss, kommer du att stanna hos oss.

Vi är stolta över att leverera fantastiska produkter och tjänster till våra kunder genom att fokusera på den personliga erfarenheten. Detta synsätt speglas i vår anställningspraxis. Vi vet att våra medarbetare verkligen är nyckeln till vår framgång. Alla anställda på Handicare behandlas med värdighet och respekt. Vi ger alla samma möjligheter. Diskriminering eller trakasserier baserad på ålder, funktionshinder, könsfördelning, sexuell läggning, ras, religion eller tro tolereras inte. Alla anställda med samma kvalifikationer, utbildning och färdigheter får lika ersättning för anställning.