Mission och kärnvärden

Vår mission och våra kärnvärden definierar vilka vi är som företag. De berättar för oss vad som är viktigt för oss och kanske viktigare än något annat, våra värderingar påverkar allt vi gör. De speglar vår företagskultur och hjälper oss att uppnå våra mål. De sätter ramarna för vad som är tillåtet i organisationen. De är något som alla ska leva efter och våra kärnvärden kommer att hjälpa oss att behålla fokus på rätt saker

Mission

Making everyday life easier

Kärnvärden

Integritet – Våra kollegor, kunder och affärspartners kan alltid lita på att vi håller våra löften och att vi agerar i enlighet med Handicares värderingar.

Engagemang – För att nå våra gemensamma mål, utvärderar vi våra beslut noggrant och stödjer dem helhjärtat. 

Respekt – Vi ser alla människor som individer och värderar allas liv lika. Vi respekterar personliga övertygelser, kulturer och åsikter från våra kunder, affärspartners och kollegor.

Öppen för förändring – Vi är alltid öppna för nya utmaningar, lösningar, metoder och möjligheter till kontinuerlig förbättring.

Passion – Vi vårdar gemenskap och skapar en inspirerande arbetsmiljö.