Affärsområden

Handicares huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Vi säljer våra produkter globalt och har försäljning i över 20 länder. Av koncernens totala intäkter 2018 svarade Europa för 75 procent, Nordamerika för 24 procent och övriga världen för 1 procent. Handicare bedriver verksamhet inom två affärsområden; Accessibility och Patient Handling. Vi har en ”topp tre”-position på våra huvudmarknader.

Accessibility

Inom Accessibility erbjuder Handicare svängda och raka trapphissar, i första hand för hemmiljöer, med ett kompletterande utbud av produkter för fordonsanpassningar. Handicares tjänsteerbjudande inom Accessibility innefattar underhåll, installation, reservdelar och fordonsanpassning. Besök den internationella sidan för mer information om våra trapphissar.

Patient Handling

Inom Patient Handling erbjuder Handicare ett brett produkterbjudande för patientförflyttningar och lyft, främst för sjukhusmiljöer, äldreboenden och institutioner. Vi tillverkar och säljer även utrustning för badrumssäkerhet. Besök den internationella Patient handling-sidan.