Accessibility

Trapphissar

Handicare erbjuder våra kunder en mängd alternativ inom raka och svängda trapphissar. Vårt fokus är främst svängda trapphissar vilka specialanpassas för att följa formen av trappan. Dessa kräver omsorgsfull mätning, design och tillverkning och är därför dyrare och har högre marginaler och återfinns inom prisintervallet medel till högt. Vi erbjuder även installation och eftermarknadsservice, ofta som ett paket vid köp av trapphissen

Vi arbetar kontinuerligt med att dels förbättra vår mjukvarulösning för att därmed förkorta ledtiderna ytterligare, dels förbättra våra produkter och lösningar samt optimera produktionen. Besök den internationella sidan för trapphissar.  

Fordonsanpassning

Produkterna och lösningarna för fordonsanpassning syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar ett ökat oberoende utanför vård- och hemmiljön. Den större delen av verksamheten avser fordonskonvertering men vi säljer även fordonsprodukter för personer med särskilda behov. Inom fordonskonvertering erbjuds anpassning av personbilar, minibussar och bussar i mellanklass för företag och det offentliga, såsom NAV. Vi konverterar även ambulanser, brandbilar och polisbilar.

Handicares erbjudande inom fordonsanpassning innefattar produkter som sätesbaser, rullstolslyftar, rullstolsbälten, dörröppnare och rullstolsdragare. Dessa säljs till kunder inom fordonskonvertering och till biltillverkare för fordonsanpassning för särskilda behov.