CEO Staffan Ternström blir tillförordnad President Nordamerika

VD Staffan Ternström ersätter med omedelbar verkan Tom Vorpahl som President för Handicare Nordamerika. Tom Vorpahl har valt att lämna Handicare.

”Vi har tagit fram en förbättringsplan för Patient Handling i Nordamerika som fallit väl ut i Kanada, men som inte nått samma genomslag i USA. Ambitionen är att säkerställa planens genomförande.

Att Tom lämnar är beklagligt, men ger mig möjlighet att med stöd av den befintliga organisationen accelerera och säkerställa genomförandet av förändringsarbetet i Nordamerika.”, säger Staffan Ternström, VD Handicare.

För mer information, kontakta:
Mattias Hakeröd, EVP HR & Corporate Communications, +46 707643590
Staffan Ternström CEO, +46 725490029
 
Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2019 uppgick intäkterna till 292 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: CEO Staffan Ternström blir tillförordnad President Nordamerika

Till toppen av sidan