Cidron Liberty System (Nordic Capital Fund VII) utfärdar köpoptioner till Handicare Groups VD och koncernchef

Handicare Group AB (publ) (“Handicare”) har idag informerats av sin största aktieägare Cidron Liberty System SARL (”Cidron”) om att Cidron har utfärdat 583 657 köpoptioner, som ger rätt att förvärva 583 657 Handicare-aktier, till Handicares VD och koncernchef Staffan Ternström för att ytterligare sammanlänka hans intressen med aktieägarnas.

Köpoptionerna har förvärvats på marknadsmässiga villkor, för en total köpeskilling om 1,5 MSEK och värdet på köpoptionerna har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut, med tillämning av en allmänt accepterad värderingsmodell (Black-Scholes). Varje köpoption ger rätten att köpa en Handicare-aktie under en kortare period efter offentliggörandet av Handicares kvartalsrapport för andra kvartalet 2020.

Bilagor:

Attachment: Cidron Liberty System (Nordic Capital Fund VII) utfärdar köpoptioner till Handicare Groups VD och koncernchef

Till toppen av sidan