Förändring av antal aktier och röster i Handicare

Den nyemission, den fondemission och de apportemissioner av aktier som Handicare Group AB (publ) har genomfört i samband med börsnoteringen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats sedan första dagen för handel på Nasdaq Stockholm. Per den 31 oktober 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Handicare Group AB (publ) till 58 939 000.

För mer information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, Investor Relations Telefon: +46 723 747 487

E-post: boel.sundvall@handicare.com

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08:00 (CET).

 

 

 

 

Om Handicare

Handicare är en ledande global leverantör av förflyttningshjälpmedel på marknaderna inom Accessibility och Patient Handling mätt i intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet och rörligheten för äldre och funktionshindrade personer, samt för att förbättra bekvämligheten och säkerheten i arbetsmiljön för de personer som vårdar dem. Handicares erbjudande omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttningar, lyft och byte av kroppsställning, produkter för tillgänglighetsanpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare bedriver verksamhet under tre affärsområden: Accessibility, Patient Handling och Puls. För mer information, besök www.handicaregroup.com

Bilagor:

Attachment: Förändring av antal aktier och röster i Handicare

Till toppen av sidan