Handicare förvärvar distributör i Nordamerika

Handicare Group AB har förvärvat inkråmet från en distributör i Colorado.

Distributören, med bas i Colorado säljer produkter för patientförflyttningar och lyft i elva stater i USA, i vilka Handicare idag har begränsad försäljning. Distributörens försäljning till sjukhus och vårdboende utgör en bra bas och passar väl in i Handicares Hub-strategi i USA.

Distributören har åtta anställda och under 2017 hade man en försäljning om cirka 5 MUSD. Förvärvet av inkråmet förväntas få en marginellt positiv effekt på Handicares resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 februari 2018

Handicare Group AB (publ)

 

 

För ytterligare information kontakta:
Asbjørn Eskild, CEO, + 47 905 63 304
Stephan Révay, CFO, +46 729 666 532
Boel Sundvall, IR, +46 723 747 487

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Kista och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under okt 2016/sept 2017 uppgick intäkterna till 286 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,6%. Antalet medarbetare var cirka 1 150 och aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

 

Bilagor:

Attachment: Handicare förvärvar distributör i Nordamerika

Till toppen av sidan