Handicare Group AB (publ) fortsätter att renodla, avyttrar danska Handicare Auto A/S

Som en del i den strategiska översyn som kommunicerades i samband med Q3-rapporten har Handicare idag tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i danska Handicare Auto A/S till Auto Solutions ApS. Försäljningen av Handicare Auto Danmark är ytterligare ett steg i renodlingen av Handicares verksamhet, med fokus på lönsam tillväxt.

”Vi tror att Auto Solutions ApS kompletterar verksamheten på ett bättre sätt och att de tillsammans med personalen i Handicare Auto Danmark kan fortsätta att utveckla affären och bli en ännu starkare partner för kunder och leverantörer.”, säger Staffan Ternström, Koncernchef och VD för Handicare.

Dotterbolaget Handicare Auto A/S, som främst erbjuder handikappanpassning av bilar i Danmark, har 54 anställda och omsatte 147.7 MDKK (19.8 MEUR) under tolvmånadersperioden fram till september 2019. Verksamheten som ingick i affärsområdet Accessibility har haft lönsamhetsproblem under samma period.

“Jag är mycket glad över att välkomna Handicare Auto Danmark till Auto Solutions-familjen. Tillsammans med Handicare Auto Danmark stärker vi nu vår position på den danska marknaden och vi ser fram emot att tillsammans med ledning och medarbetare fortsätta att utveckla Auto-verksamheten.”, säger Kenneth Peter Jensen, VD på Auto Solutions ApS.

Priset uppgick till 25 MDKK (3.3 MEUR) på skuldfri basis (Enterprise value), vilket motsvarar en EV/justerad EBITA-multipel på 11,5 för helåret 2018. Transaktionen utlöser en nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar och medför en realisationsförlust om cirka -75 MDKK (cirka -10 MEUR), vilken kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet 2019.
 

Transaktionen genomförs den 16 december 2019 med omedelbart tillträde.

Den strategiska översynen av Handicare Group fortsätter enligt plan.

 

Bilagor:

Attachment: Handicare Group AB (publ) fortsätter att renodla, avyttrar danska Handicare Auto A/S

Till toppen av sidan