Inbjudan till presentation av Handicares delårsrapport januari-juni 2019

Den 14 augusti 2019 klockan 08.00 offentliggör Handicare sin delårsrapport för perioden januari-juni 2019. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Pernilla Lindén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Delårsrapporten samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.om. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på hemsidan. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/2081967 

 (http://emea.directeventreg.com/registration/3359669)Ange konferens ID-nummer 2081967.

Bilagor:

PDF: Inbjudan till presentation av Handicares delårsrapport januari-juni 2019 ("PDF")

Till toppen av sidan