Inbjudan till presentation av Handicares Delårsrapport januari – september 2018

Den 24 oktober klockan 08.00 offentliggör Handicare Delårsrapport januari – september 2018.

Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Stephan Révay. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Delårsrapporten samt presentation kommer finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com/investerare (https://handicare-my.sharepoint.com/personal/rebecca_karlsson_handicare_com/Documents/Investor%20Relations/Kvartalsrapporter/www.handicaregroup.com/investerare). Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på bolagets hemsida. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/8364337 Ange konferens ID-nummer 8364337. 

Bilagor:

Attachment: Inbjudan till presentation av Handicares Delårsrapport januari – september 2018

Till toppen av sidan