Inbjudan till presentation av Handicares delårsrapport januari-september 2020

Den 5 november 2020 klockan 08.00 offentliggör Handicare sin delårsrapport för januari-september 2020. Klockan 09.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Johan Ek presenterar rapporten tillsammans med CFO Pernilla Lindén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Delårsrapporten samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på hemsidan. För att delta i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/5133785  

Ange konferens ID-nummer 5133785.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
Tel: +46 708 775 832
E-post: ir@handicare.com

 
Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2020 uppgick intäkterna till 214 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 5,1%. Antalet medarbetare uppgick till 850 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Inbjudan till presentation av Handicares delårsrapport januari-september 2020

Till toppen av sidan