Ny VD och koncernchef för Handicare

Styrelsen för Handicare Group AB och Staffan Ternström har kommit överens om att Staffan Ternström idag kommer att lämna sin roll som koncernchef och VD. Styrelsen har beslutat att utse styrelseledamoten Johan Ek som tillförordnad VD och koncernchef under en övergångsperiod. Rekryteringen av en ny VD kommer att påbörjas under andra kvartalet.

”Styrelsen anser att Handicare under en längre period inte presterat i linje med bolagets potential och vi har för närvarande ett underliggande resultat som inte uppfyller våra förväntningar. Som en del av vår strategiska översyn har vi genomfört ett antal framgångsrika avyttringar, och denna ledningsförändring utgör ett ytterligare steg i att säkerställa att vi når våra mål, samt i att ge Handicare förutsättningar för att leva upp till sin fulla potential. Vi är även ödmjuka inför de utmaningar som Covid-19 bär med sig och bedömer att dessa skapar ytterligare behov av ökad effektivisering och ett än mer fokuserat bolag”, säger Lars Marcher, styrelseordförande i Handicare.

”Johan Ek har gedigen erfarenhet av att driva framgångsrika förändringsprogram kännetecknade av ett tydligt och fokuserat ledarskap. Styrelsens målsättning genom tillsättningen av Johan är att tydligt leda det framåt i sin utveckling mot att bli en världsledande aktör inom området Accessibility. Handicare går nu in i en ny fas där vi genom ett ökat fokus inom området för trapphissar ska skapa ett än mer konkurrenskraftigt bolag på en marknad med en underliggande stark efterfrågan”, fortsätter Lars Marcher.

”Styrelsen vill också ta tillfället i akt och tacka Staffan Ternström för hans bidrag som VD och koncernchef för Handicare. Vi önskar honom all lycka i hans framtida karriär,” tillägger Lars Marcher.

Johan Ek, född 1968, har omfattande erfarenhet av liknande ledningspositioner och styrelsearbete. Han är för närvarande styrelsemedlem i Handicare, Munters samt styrelseordförande i Sunrise Medical och GHD GmbH.

”Jag ser fram emot att få ta mig an rollen som tillförordnad VD för Handicare, ett bolag vars möjligheter och utmaningar jag känner väl genom min tid i styrelsen. Verksamheten inom Accessibility har uppvisat en stark, årlig tillväxt, och främsta fokus framgent kommer vara att säkerställa att vi har en optimal struktur på plats för att möjliggöra fortsatt utveckling och förbättrade resultat. Målsättningen är att göra Handicare till ett än mer fokuserat bolag och säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att komma ur Covid-19 som en starkare aktör på marknaden”, säger Johan Ek, tillförordnad VD och koncernchef.

Johan Ek tillträder omgående.

För mer information, kontakta:

Lars Marcher, styrelsens ordförande, tel. +45 5136 2490

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april kl. 08:45 CEST.

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under helåret 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,8%. Antalet medarbetare uppgick till 1 040 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Ny VD och koncernchef för Handicare

Till toppen av sidan