Återanvändning och återvinning

År 2030 är målet att 80 procent av det material som används i våra produkter ska vara återvinningsbart. För att säkerställa att målet uppnås har vi kategoriserat de material vi använder i våra produkter och vi bedömer att cirka 50 procent av materialet är återvinningsbart idag.

Avfallshantering

Återvinning är en viktig del av avfallshanteringen. Till exempel, i den brittiska verksamheten återvinns 75 procent av allt avfall direkt. Allmänt blandat avfall skickas till en materialåtervinningsanläggning, som separerar återvinningsbart avfall både automatiskt och manuellt. Av detta avfall återvinns 50 procent. Av återstående 50 procent förbränns hälften i anläggningar för utvinning av energi från avfall.

Byta ut plaster

För affärsområdet Patient Handling har vi delat upp materialen per produktkategori och specificerat hur de ska återvinnas. Mycket av det material vi använder i våra produkter går att återvinna, såsom stål, aluminium, koppar och trä. Batteriåtervinning är också etablerat i de delar av världen där vi har försäljning. De material vi behöver fokusera på och som är svårare att återvinna är plast som vi använder till delar av produkter men också som förpackningsmaterial. Ett första steg är att undersöka om plasten vi använder i förpackningar, med bibehållen funktion, kan bytas ut mot någon form av bioplast. Genom att välja förpackningsmaterial som helt eller delvis kommer från biomassa kan vi spara på fossila resurser och minska utsläppen av växthusgaser.

Renoverade produkter

I Nederländerna har vi ett system för att renovera säten för trapphissar som sedan säljs begagnade på den nederländska marknaden. I Storbritannien renoverar vi batteripack och säljer begagnat.

Reducera förpackningsmaterial

I Kingswinford, Storbritannien, pågår ett projekt att reducera mängden förpackningsmaterial och byta ut vissa mot miljövänligare alternativ. Vi bytt ut förpackningen till den mest sålda trapphisskenan och på så sätt minskat kartongavfallet i Kingswinford med 12 procent. Under 2019 påbörjades ett initiativ med syfte att byta ut befintligt förpackningsmaterial till fotstöd som i dagsläget är av skum, till ett mer miljövänligt alternativ i kartong.