Klimatkompensation

Vi strävar efter att minimera antalet flygresor och interna möten sker vanligtvis via skype eller per telefon. Då vi i vår verksamhet vill träffa våra kunder och slutanvändare sker en del resor inom koncernen. För att ta ansvar för våra utsläpp klimatkompenserade vi under 2018 resor som gjordes av medarbetare i Sverige och i Storbritannien.

Vi har valt att klimatkompensera via företaget Climatecare som via sin Climatecare+care portfolio stödjer ett antal projekt.

 

Lifestraw vattenfilrering - erbjuder säkert drickbart vatten i Kenyaa

Lifestraw carbon for water, Kenya, levererar friskt vatten till 4 miljoner människor i Kenya

Vi samarbetar med klimatexperterna på ClimateCare för att stödja detta och andra projekt i Climate+Care Portfolio.

Gyapa Stoves - Förbättrar liv i Ghana

Ett annat projekt är Gyapa efficient stoves, ett projekt som stödjer lokala entreprenörer som tillverkar och distribuerar säkra och effektiva köksspisar till hushåll i Ghana.

Vi samarbetar med klimatexperterna på ClimateCare för att stödja detta och andra projekt i Climate+Care Portfolio.

Effektiva ugnar i Kenya

Ytterligare ett projekt som stödjs via pengar från klimatkompenseringen är Burn stoves i Kenya. Projektet
tillverkar och säljer ugnar som reducerar kolkonsumtionen. Tillverkningen av spisen ger också 125 jobb i Nairobi,
varav hälften tillträtts av kvinnor.

Vi samarbetar med klimatexperterna på ClimateCare för att stödja detta och andra projekt i Climate+Care Portfolio