Samhällsengagemang

Det är viktigt för oss som företag att ge tillbaka till samhället där vi är verksamma. Detta vill vi göra på ett lokalt plan och låter därför våra enskilda dotterbolag själva bestämma hur de vill bidra. Några exempel är Hjälpmedel utan gränser, Indien och Prism Patriots, USA.

 

Hjälpmedel utan gränser

Handicare stödjer ”Hjälpmedel utan Gränser” genom att skänka hjälpmedel men även genom att bidra med
pengar till transport från Sverige till Indien. Sedan 2009 har Kristina Kindblom och Carina Ursing arbetat på
Pravara Institute of Medical Science (PIMS). Då nästan inga hjälpmedel fanns tillgängliga på sjukhuset eller i
undervisningen, såg de ett skriande behov och började en liten hjälpmedelsdistribution. ”Hjälpmedel utan gränser”
startade hösten 2013. Att återanvända hjälpmedel är viktig ur både miljö- och ekonomisk aspekt.

Charity work in the UK

Handicare i Storbritannien stödjer ett flertal lokala och nationella välgörenhetsorganisationer genom olika aktiviteter för att samla in pengar. Under 2018 stöddes Cancer Research, Canine Partner, assistanshundar som utbildats att hjälpa människor med rörelsehinder och Mary Stevens Hospice, som hjälper patienter med livshotande sjukdomar att leva ett fullödigt liv i livets slutskede. Genom att promenera 10 000 steg per dag hjälptes tre kollegor åt att samla in pengar till Stroke Association, en del av British Healthcare Trade Associations septemberkampanj för att förhindra stroke.

Prism Patriots

I USA återgår många militärer till det civila och dessa män och kvinnor behöver stöd när de söker andra karriärer
inom näringsliv och industri. Familjer till skadade eller avlidna soldater behöver också stöd i form av utbildningsmöjligheter. För att uppfylla dessa viktiga behov håller Handicare USA det årliga evenemanget Prism Patriot Invitational där vi samlar in pengar till två av USA:s ledande organisationer för veteraner och militärfamiljer: Missouri Veterans Endeavor och The Patriot Foundation.