Samhällsengagemang

För Handicare är det en självklarhet att sträcka ut handen och engagera oss i olika aktiviteter och organisationer som har som syfte att stödja och hjälpa. Detta vill vi göra på ett lokalt plan och låter därför våra enskilda dotterbolag själva bestämma hur de vill bidra. Här följer några exempel.

Samhällsengagemang i Nederländerna

I Heerhugowaard anlitar de inom produktionen i snitt tre till fyra personer som kom- mer från organisationen Proverpakken & Ontwikkelen. Proverpakken & Ontwikkelen är en organisation som erbjuder jobb till de som står längst från arbetsmarknaden på grund av olika funktionsnedsättningar. Deras anställda får möjligheten med att känna sig delaktiga och erbjuds verktyg för att nå sin fulla potential.

Välgörenhet i Storbritannien

På grund av Covid-19-situationen har Handicare UK inte haft möjlighet att vara lika aktiva i olika initiativ som tidigare år. Några exempel som ändå har genomförts är:

  •  ”Pyjama Day’”för Age UK.
  • ”The Handichoir” med syfte att samla in pengar till förmån för the National Health Service.

Välgörenhet i Kanada

Handicare i Kanada har bidragit till följande organisationer:

  • ’Trillium Foundation Donation’, ger bidrag till där behovet är som störst och sponsrar bl.a. ny teknik, banbrytande forskning, uppgradering av anläggningar och mer.
  • ’Yee Hong Community Wellness Foundation’, stiftelsen samlar in medel för att täcka driftskostnaderna för Yee Hong Center for Geriatric Care.
  • ’Shepherd Village’ är en icke-vinstdrivande organisation med syfte att möta de förändrade fysiska och sociala behoven hos äldre genom kvalitetsvård och medkännande service.
  • ’Brenda Stafford Foundation’, stiftelsen är involverad i ett antal projekt rörande innovation inom äldres hälsa och välbefinnande.
  • ’Broadmead Charity’, stiftelsen ger bidrag till Broadmead Care Society för utrust- ning och inititiv för att stödja vård och komfort för krigsveteraner, äldre och vuxna med funktionsnedsättning som bor i Broadmead Care-inrättningar.