Aktiekapitalets utveckling

Av följande tabell framgår förändringarna i Handicares aktiekapital

ÅrTransaktionFörändring av antalet aktierFörändring av aktiekapitalet (i euro)Totalt aktiekapital (i euro om ej annat anges)Totalt antal aktier
2014SEK 50,00050,000
2015Förändring av rapportvaluta5227,2750,000
2015Nyemission av aktier20,215,277.480050,002
1/1 20175,277.480050,002
2017Fondemission47,497.5252,775,050,002
2017Aktiesplit38,254,19852,775.038,304,200
2017Fondemission 1)168,646232.3653,007.438,472,846
2017Apportemission 1)2,345,6863,231.8562,213.045,154,314
2017Apportemission 2)6,681,4689,205.6365,444.847,500,000
2017Nyemission, som en del av Erbjudandet  3)11,439,00015,760.5081,205.358,939,000

1)Se ”Överföring av koncernledningens innehav”
2)Se ”Vissa förändringar av aktiekapitalstrukturen i samband med Erbjudandet”
3)Se ”Nyemission av aktier i samband med Erbjudandet”