Handicare Group AB (publ) har ingått avtal att avyttra Puls AS till Mediq International BV

Puls är en ledande distributör av tredjepartsprodukter i form av medicinsk utrustning och förbrukningsvaror i Norge och Danmark. Under 2018 uppgick intäkterna till 21,1 MEUR, vilket motsvarade 7% av Handicares totala intäkter.  

“Detta är ett viktigt steg i strategin att fokusera på Handicares kärnverksamhet. Avyttringen skapar ytterligare utrymme för tillväxt (både organisk och genom förvärv) och expansion av Handicares kärnverksamhet”, säger Staffan Ternström, Koncernchef och VD för Handicare.

“Jag är mycket glad över att välkomna Puls till Mediq-familjen. Tillsammans med Puls stärker Mediq sin position som europeisk marknadsledare inom medicinsk utrustning och vårdlösningar till patienter i alla vårdformer. Pulsteamet kompletterar väl vår existerande verksamhet i Norge och Danmark. Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen och de anställda fortsätta att utveckla den framgångsrika Pulsverksamheten och bli en ännu starkare partner för våra kunder, leverantörer och patienter i den nordiska regionen”, säger Christian Wojczewski, VD på Mediq.

Köpeskillingen uppgår till 106 MNOK (10,9 MEUR). Reavinsten före skatt uppgår till ca 46 MNOK (ca 4,8 MEUR) och kommer att rapporteras i Handicares delårsrapport för det andra kvartalet, den 14 augusti 2019. Transaktionen slutförs den 22 maj 2019.

För mer information, kontakta:

Stephan Révay, CFO, +46 729 666 532

Denna information är sådan som Handicare Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande, kl 12:20 CET den 22 maj 2019.

Bilagor:

PDF: Handicare Group AB (publ) har ingått avtal att avyttra Puls AS till Mediq International BV ("PDF")

Till toppen av sidan