Handicare Group slutför avyttringen av Patient Handling Europa

Handicare Group AB (publ) (”Handicare”) har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av Patient Handling Europa, inklusive samtliga verksamheter utanför Patient Handling Nordamerika.

Den 9 april 2020 meddelade Handicare att bolaget tecknat avtal om att avyttra Patient Handling Europa till Direct Healthcare Group. Avyttringen görs mot bakgrund av den strategiska översyn som Handicare annonserade i rapporten för det tredje kvartalet 2019.

Priset uppgår till 29,7 MEUR, på kontant- och skuldfri basis (”Enterprise Value”). Transaktionen utlöser en realisationsförlust, före transaktionskostnader, till ett uppskattat belopp om cirka 12 MEUR. Slutlig realisationsförlust kommer att redovisas i Handicares rapport för det andra kvartalet. Från och med andra kvartalet 2020 kommer Patient Handling Europa redovisas som avvecklad verksamhet.
 

För mer information, kontakta:

Pernilla Lindén, CFO & Investor relations, +46 708 775 832

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6%. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Om Direct Healthcare Group

Direct Healthcare Group har en djup förståelse för vikten av rörelse och dess relation till både fysisk och mental hälsa. Särskilt behovet av att snabbt komma i rörelse påverkar kvaliteten i det dagliga livet. DHG utvecklar, tillverkar och förädlar ett komplett utbud av medicintekniska produkter som är inriktade på tidig mobilisering av patienter för att förhindra hälsoutmaningar i samband med icke-rörelse. Användningen av Direct Healthcare Groups produkter och tjänster innebär att allvarliga medicinska problem i samband med minskad patientrörelse uppfattas, hanteras och löses. DHGs mission är att  skapa bättre hälsoresultat, snabbare återhämtning och lättare dagligt liv. Mer information finns på www.directhealthcaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Handicare Group slutför avyttringen av Patient Handling Europa

Till toppen av sidan