Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2018

Den 6 februari klockan 08.00 offentliggör Handicare Bokslutskommuniké 2018. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Stephan Révay. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Bokslutskommunikén samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com/investerare. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på bolagets hemsida. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/3359669 Ange konferens ID-nummer 3359669. 

Bilagor:

Attachment: Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2018

Till toppen av sidan