Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2019

Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2019

Den 12 februari 2020 klockan 08.00 offentliggör Handicare sin bokslutskommuniké för 2019. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Staffan Ternström presenterar rapporten tillsammans med CFO Pernilla Lindén. Efter presentationen följer en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Bokslutskommunikén samt presentation kommer att finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på hemsidan. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på. http://emea.directeventreg.com/registration/2854228

Ange konferens ID-nummer 2854228.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
E-post: ir@handicare.com

Bilagor:

Attachment: Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2019

Till toppen av sidan