Incitamentsprogram till Handicare Groups nya VD och koncernchef

Styrelsen för Handicare Group AB (publ) (”Handicare”) har idag informerats av sin största aktieägare, ett bolag kontrollerat av Nordic Capital fond VII, om att det har utfärdats 2 500 000 köpoptioner, som ger rätt att förvärva 2 500 000 Handicare-aktier, till Handicares tillförordnade VD och koncernchef Johan Ek för att ytterligare sammanlänka hans intressen med aktieägarnas.

Utfärdandet av köpoptioner till Johan Ek medför ingen utspädning för Handicares övriga befintliga aktieägare och innebär heller inga tillkommande kostnader för bolaget.

Köpoptionerna har förvärvats på marknadsmässiga villkor och värdet på köpoptionerna har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut, med tillämning av en allmänt accepterad värderingsmodell (Black-Scholes). Varje köpoption ger rätt att köpa en Handicare-aktie under perioden 23-31 maj 2022. Lösenpriset är 30 SEK per aktie, vilket motsvarar 135 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 24 mars – 23 april 2020 framräknade volymviktade betalkursen för Handicares aktie på Nasdaq Stockholm. Antalet aktier som varje köpoption ger rätt till samt lösenpriset är föremål för omräkning vid vissa bolagshändelser.

Programmet har utarbetats av Nordic Capital tillsammans med externa rådgivare. 
 

För mer information, kontakta:

Pernilla Lindén, CFO & IR, +46 708 775 832

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6%. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Incitamentsprogram till Handicare Groups nya VD och koncernchef

Till toppen av sidan